Commit bbf6f226 by Szeberényi Imre

gtest_lite update

parent 2ea71faa
......@@ -8,6 +8,8 @@
* Sz.I. 2015., 2016., 2017. (_Has_X)
* Sz.I. 2018 (template), ENDM, ENDMsg, nullptr_t
* Sz.I. 2019 singleton
* Sz.I. 2021 ASSERT.., STRCASE...
* Sz.I. 2021 EXPEXT_REGEXP
*
* A tesztelés legalapvetőbb funkcióit támogató függvények és makrók.
* Nem szálbiztos megvalósítás.
......@@ -26,6 +28,14 @@
* ...
* END
* ...
* // Fatális hiba esetén a teszteset nem fut tovább. Ezek az ASSERT... makrók.
* // Nem lehet a kiírásukhoz további üzenetet fűzni. PL:
* TEST(TeszEsetNeve, TesztNeve)
* ASSERT_NO_THROW(f(0)); // itt nem lehet << "duma"
* EXPECT_EQ(4, f(2)) << "A függvény hibás eredményt adott" << std::endl;
* ...
* END
* ...
*
* A működés részleteinek megértése szorgalmi feladat.
*/
......@@ -35,10 +45,15 @@
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <limits>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <fstream>
#if __cplusplus >= 201103L
# include <iterator>
# include <regex>
#endif
#ifdef MEMTRACE
#include "memtrace.h"
# include "memtrace.h"
#endif
// Két makró az egyes tesztek elé és mögé:
......@@ -50,19 +65,19 @@
/// a gtest keretrendszerbe.
/// @param C - teszteset neve (csak a gtest kompatibilitás miatt van külön neve az eseteknek)
/// @param N - teszt neve
#define TEST(C, N) { gtest_lite::test.begin(#C"."#N);
#define TEST(C, N) do { gtest_lite::test.begin(#C"."#N);
/// Teszteset vége.
#define END gtest_lite::test.end(); }
#define END gtest_lite::test.end(); } while (false);
/// Teszteset vége allokált blokkok számának összehasonlításával
/// Ez az ellenőrzés nem bomba biztos.
#define ENDM gtest_lite::test.end(true); }
#define ENDM gtest_lite::test.end(true); } while (false);
/// Teszteset vége allokált blokkok számának összehasonlításával
/// Ez az ellenőrzés nem bomba biztos.
/// Ha hiba van kiírja az üzenetet.
#define ENDMsg(t) gtest_lite::test.end(true) << t << std::endl; }
#define ENDMsg(t) gtest_lite::test.end(true) << t << std::endl; } while (false);
// Eredmények vizsgálatát segítő makrók.
// A paraméterek és a funkciók a gtest keretrendszerrel megegyeznek.
......@@ -70,11 +85,13 @@
/// Sikeres teszt makrója
#define SUCCEED() gtest_lite::test.expect(true, __FILE__, __LINE__, "SUCCEED()", true)
/// Sikertelen teszt makrója
/// Sikertelen teszt fatális hiba makrója
#define FAIL() gtest_lite::test.expect(false, __FILE__, __LINE__, "FAIL()", true)
/// Azonosságot elváró makró
/// Sikertelen teszt makrója
#define ADD_FAILURE() gtest_lite::test.expect(false, __FILE__, __LINE__, "ADD_FAILURE()", true)
/// Azonosságot elváró makró
#define EXPECT_EQ(expected, actual) gtest_lite::EXPECT_(expected, actual, gtest_lite::eq, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_EQ(" #expected ", " #actual ")" )
/// Eltérést elváró makró
......@@ -110,6 +127,12 @@
/// C stringek (const char *) eltéréset tesztelő makró
#define EXPECT_STRNE(expected, actual) gtest_lite::EXPECTSTR(expected, actual, gtest_lite::nestr, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_STRNE(" #expected ", " #actual ")", "etalon" )
/// C stringek (const char *) azonosságát tesztelő makró (kisbetű/nagybetű azonos)
#define EXPECT_STRCASEEQ(expected, actual) gtest_lite::EXPECTSTR(expected, actual, gtest_lite::eqstrcase, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_STRCASEEQ(" #expected ", " #actual ")" )
/// C stringek (const char *) eltéréset tesztelő makró (kisbetű/nagybetű azonos)
#define EXPECT_STRCASENE(expected, actual) gtest_lite::EXPECTSTR(expected, actual, gtest_lite::nestrcase, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_STRCASENE(" #expected ", " #actual ")", "etalon" )
/// Kivételt várunk
#define EXPECT_THROW(statement, exception_type) try { gtest_lite::test.tmp = false; statement; } \
catch (exception_type) { gtest_lite::test.tmp = true; } \
......@@ -126,16 +149,39 @@
catch (...) { gtest_lite::test.tmp = false; }\
EXPECTTHROW(statement, "nem dob kivetelt.", "kivetelt dobott.")
/// Nem várunk kivételt gtest kompatibilitás miatt
/// Nem várunk kivételt
#define ASSERT_NO_THROW(statement) try { gtest_lite::test.tmp = true; statement; } \
catch (...) { gtest_lite::test.tmp = false; }\
EXPECTTHROW(statement, "nem dob kivetelt.", "kivetelt dobott.")
ASSERTTHROW(statement, "nem dob kivetelt.", "kivetelt dobott.")
/// Kivételt várunk és továbbdobjuk -- ilyen nincs a gtest-ben
#define EXPECT_THROW_THROW(statement, exception_type) try { gtest_lite::test.tmp = false; statement; } \
catch (exception_type) { gtest_lite::test.tmp = true; throw; } \
EXPECTTHROW(statement, "kivetelt dob.", "nem dobott '"#exception_type"' kivetelt.")
/// Környezeti változóhoz hasonlít -- ilyen nincs a gtest-ben
#define EXPECT_ENVEQ(expected, actual) gtest_lite::EXPECTSTR(std::getenv(expected), actual, gtest_lite::eqstr, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_ENVEQ(" #expected ", " #actual ")" )
/// Környezeti változóhoz hasonlít -- ilyen nincs a gtest-ben (kisbetű/nagybetű azonos)
#define EXPECT_ENVCASEEQ(expected, actual) gtest_lite::EXPECTSTR(std::getenv(expected), actual, gtest_lite::eqstrcase, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_ENVCASEEQ(" #expected ", " #actual ")" )
#if __cplusplus >= 201103L
/// Reguláris kifejezés illesztése
# define EXPECT_REGEXP(expected, actual, match, err) gtest_lite::EXPECTREGEXP(expected, actual, match, err, __FILE__, __LINE__, "EXPECT_REGEXP(" #expected ", " #actual ", " #match ")" )
#endif
////--------------------------------------------------------------------------------------------
/// ASSERT típusú ellenőrzések. CSak 1-2 van megvalósítva. Nem ostream& -val térnek vissza !!!
/// Kivételt várunk
/// Azonosságot elváró makró
#define ASSERT_EQ(expected, actual) gtest_lite::ASSERT_(expected, actual, gtest_lite::eq, "ASSER_EQ")
/// Nem várunk kivételt
#define ASSERT_NO_THROW(statement) try { gtest_lite::test.tmp = true; statement; } \
catch (...) { gtest_lite::test.tmp = false; }\
ASSERTTHROW(statement, "nem dob kivetelt.", "kivetelt dobott.")
/// Segédmakró egy adattag, vagy tagfüggvény létezésének tesztelésére futási időben
/// Ötlet:
/// https://cpptalk.wordpress.com/2009/09/12/substitution-failure-is-not-an-error-2
......@@ -174,6 +220,13 @@ struct _Is_Types {
<< "** Az utasitas " << (act) \
<< "\n** Azt vartuk, hogy " << (exp) << std::endl
#define ASSERTTHROW(statement, exp, act) gtest_lite::test.expect(gtest_lite::test.tmp, __FILE__, __LINE__, #statement) \
<< "** Az utasitas " << (act) \
<< "\n** Azt vartuk, hogy " << (exp) << std::endl; if (!gtest_lite::test.status) { gtest_lite::test.end(); break; }
#define ASSERT_(expected, actual, fn, op) EXPECT_(expected, actual, fn, __FILE__, __LINE__, #op "(" #expected ", " #actual ")" ); \
if (!gtest_lite::test.status) { gtest_lite::test.end(); break; }
#ifdef CPORTA
#define GTINIT(is) \
int magic; \
......@@ -243,6 +296,8 @@ public:
bool fail() { return failed; }
bool astatus() { return status; }
/// Eredményt adminisztráló tagfüggvény True a jó eset.
std::ostream& expect(bool st, const char *file, int line, const char *expr, bool pr = false) {
if (!st) {
......@@ -311,6 +366,29 @@ std::ostream& EXPECTSTR(const char *exp, const char *act, bool (*pred)(const cha
<< "\n** " << rhs << ": " << (act == NULL ? "NULL pointer" : std::string("\"") + act + std::string("\"")) << std::endl;
}
#if __cplusplus >= 201103L
/// regexp összehasonlításhoz.
template <typename E, typename S>
int count_regexp(E exp, S str) {
std::regex rexp(exp);
auto w_beg = std::sregex_iterator(str.begin(), str.end(), rexp);
auto w_end = std::sregex_iterator();
return std::distance(w_beg, w_end);
}
template <typename E, typename S>
std::ostream& EXPECTREGEXP(E exp, S str, int match, const char *err, const char *file, int line,
const char *expr, const char *lhs = "regexp", const char *rhs = "string",
const char *m = "elvart/illeszkedik") {
int cnt = count_regexp(exp, str);
if (match < 0) match = cnt;
return test.expect(cnt == match, file, line, expr)
<< "** " << lhs << ": " << std::string("\"") + exp + std::string("\"")
<< "\n** " << rhs << ": " << (err == NULL ? std::string("\"") + str + std::string("\"") : err)
<< "\n** " << m << ": " << match << "/" << cnt << std::endl;
}
#endif
/// segéd sablonok a relációkhoz.
/// azért nem STL (algorithm), mert csak a függvény lehet, hogy menjen a deduckció
template <typename T1, typename T2>
......@@ -323,6 +401,19 @@ bool eqstr(const char *a, const char *b) {
return false;
}
inline
bool eqstrcase(const char *a, const char *b) {
if (a != NULL && b != NULL) {
while (toupper(*a) == toupper(*b) && *a != '\0') {
a++;
b++;
}
return *a == *b;
}
return false;
}
template <typename T1, typename T2>
bool ne(T1 a, T2 b) { return a != b; }
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment