Commit cdd0337f by Szeberényi Imre

include fix (random)

EXPECT_THROW fix
parent e2c3eb0a
......@@ -9,8 +9,9 @@
* Sz.I. 2018 (template), ENDM, ENDMsg, nullptr_t
* Sz.I. 2019 singleton
* Sz.I. 2021 ASSERT.., STRCASE...
* Sz.I. 2021 EXPEXT_REGEXP, CREATE_Has_fn_, cmp w. NULL, EXPECT_ param fix
* V.B., Sz.I. 2022 almostEQ fix
* Sz.I. 2021 EXPEXT_REGEXP, CREATE_Has_fn_, cmp w. NULL, EXPECT_ param fix
* V.B., Sz.I. 2022 almostEQ fix,
* Sz.I. 2022. EXPECT_THROW fix
*
* A tesztelés legalapvetőbb funkcióit támogató függvények és makrók.
* Nem szálbiztos megvalósítás.
......@@ -136,7 +137,7 @@
/// Kivételt várunk
#define EXPECT_THROW(statement, exception_type) try { gtest_lite::test.tmp = false; statement; } \
catch (exception_type) { gtest_lite::test.tmp = true; } \
catch (exception_type &e) { gtest_lite::test.tmp = true; } \
catch (...) { } \
EXPECTTHROW(statement, "kivetelt dob.", "nem dobott '"#exception_type"' kivetelt.")
......@@ -157,7 +158,7 @@
/// Kivételt várunk és továbbdobjuk -- ilyen nincs a gtest-ben
#define EXPECT_THROW_THROW(statement, exception_type) try { gtest_lite::test.tmp = false; statement; } \
catch (exception_type) { gtest_lite::test.tmp = true; throw; } \
catch (exception_type &e) { gtest_lite::test.tmp = true; throw; } \
EXPECTTHROW(statement, "kivetelt dob.", "nem dobott '"#exception_type"' kivetelt.")
/// Környezeti változóhoz hasonlít -- ilyen nincs a gtest-ben
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ Keszitette: Peregi Tamas, BME IIT, 2011
Kanari: Szeberenyi Imre, 2013.,
VS 2012: Szeberényi Imre, 2015.,
mem_dump: 2016.
inclue-ok: 2017., 2018., 2019., 2021.
inclue-ok: 2017., 2018., 2019., 2021., 2022.
*********************************/
#ifndef MEMTRACE_H
......@@ -161,6 +161,7 @@ END_NAMESPACE
#include <ostream>
#include <stdexcept>
#include <ctime>
#include <random>
#if __cplusplus >= 201103L
#include <iterator>
#include <regex>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment