Commit 3d63d9fb by Nyíri Tamás

fixed some translations

closes #419
parent 6cea5a9f
...@@ -5288,7 +5288,7 @@ msgid "" ...@@ -5288,7 +5288,7 @@ msgid ""
" " " "
msgstr "" msgstr ""
"\n" "\n"
"Itt található továbbá egy összefoglalás a virtuális gép lejáratáról is. \n" "Itt található továbbá egy összefoglalás a virtuális gép lejárati idejeiről is. \n"
"Minden gépnek van egy lejárati ideje külön felfüggesztésre és megsemmisítésre. " "Minden gépnek van egy lejárati ideje külön felfüggesztésre és megsemmisítésre. "
#: templates/info/help/overview.html:161 #: templates/info/help/overview.html:161
...@@ -5330,7 +5330,7 @@ msgid "" ...@@ -5330,7 +5330,7 @@ msgid ""
" " " "
msgstr "" msgstr ""
"\n" "\n"
"Az erőforrások fülön látható, hogy mennyi <strong>memória</strong>, <strong>CPU</strong> áll a virtuális gép rendelkezésére és milyen <strong>prioritással</strong> rendelkezik." "Az erőforrások fülön látható, hogy mennyi <strong>memória</strong>, <strong>CPU</strong> áll a virtuális gép rendelkezésére, és milyen <strong>prioritással</strong> rendelkezik."
#: templates/info/help/overview.html:192 #: templates/info/help/overview.html:192
msgid "" msgid ""
...@@ -5352,7 +5352,7 @@ msgstr "" ...@@ -5352,7 +5352,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Ez a fül lehetővé teszi a virtuális gép konzolon keresztüli használatát, főként hibakeresési és operációs rendszer telepítési célokra.\n" "Ez a fül lehetővé teszi a virtuális gép konzolon keresztüli használatát, főként hibakeresési és operációs rendszer telepítési célokra.\n"
"Használható a billentyűzet és az egér is.\n" "Használható a billentyűzet és az egér is.\n"
"Alapvető esetben a virtuális géphez SSH-val, vagy távoli asztali kapcsolattal célszerű kapcsolódni." "Alapesetben a virtuális géphez SSH-val, vagy távoli asztali kapcsolattal célszerű kapcsolódni."
#: templates/info/help/overview.html:210 #: templates/info/help/overview.html:210
msgid "" msgid ""
...@@ -5607,11 +5607,11 @@ msgid "" ...@@ -5607,11 +5607,11 @@ msgid ""
" " " "
msgstr "" msgstr ""
"\n" "\n"
"A CIRCLE Cloud libvirt modult használ. Emiatt a virtuális gép ehhez tartozó beállításai módosíthatóak a <a href=\"https://libvirt.org/formatdomain.html\">libvirt domain paraméterek</a> alapján." "A CIRCLE Cloud a libvirt API-t használja, így a virtuális gép beállításai személyre szabhatóak <a href=\"https://libvirt.org/formatdomain.html\">libvirt domén paraméterekkel</a>."
#: templates/info/help/overview.html:383 #: templates/info/help/overview.html:383
msgid "How can I transfer the template ownership to someone else?" msgid "How can I transfer the template ownership to someone else?"
msgstr "Hogyan tudom a sablont átruházni másnak?" msgstr "Hogyan tudom a sablont átruházni másra?"
#: templates/info/help/overview.html:386 #: templates/info/help/overview.html:386
msgid "" msgid ""
...@@ -5625,7 +5625,7 @@ msgstr "" ...@@ -5625,7 +5625,7 @@ msgstr ""
#: templates/info/help/overview_toc.html:68 #: templates/info/help/overview_toc.html:68
msgid "How can I grant access for users or groups to the template?" msgid "How can I grant access for users or groups to the template?"
msgstr "" msgstr ""
"Hogyan tudok hozzáférést adni a sablonhoz a felhasználóknak vagy " "Hogyan tudok hozzáférést adni a sablonhoz felhasználóknak vagy "
"csoportoknak?" "csoportoknak?"
#: templates/info/help/overview.html:395 #: templates/info/help/overview.html:395
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment