Commit ed427beb by Őry Máté

update Hungarian translation

parent 37eef882
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-24 12:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-16 12:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-24 12:28+0200\n"
"Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -1327,7 +1327,7 @@ msgstr "Számítási csomópontok"
#: dashboard/templates/dashboard/node-list.html:31
msgid "Graphs"
msgstr ""
msgstr "Grafikonok"
#: dashboard/templates/dashboard/operate.html:6
#, python-format
......@@ -2245,27 +2245,24 @@ msgid "Raw data"
msgstr "Nyers adat"
#: dashboard/views/graph.py:166 dashboard/views/graph.py:167
#, fuzzy
msgid "RAM usage (%)"
msgstr "RAM-használat"
msgstr "RAM-használat (%)"
#: dashboard/views/graph.py:178 dashboard/views/graph.py:179
msgid "CPU usage (%)"
msgstr ""
msgstr "CPU-használat (%)"
#: dashboard/views/graph.py:231 dashboard/views/graph.py:281
#, fuzzy
msgid "Instance count"
msgstr "példány"
msgstr "Példányok száma"
#: dashboard/views/graph.py:232
#, fuzzy
msgid "instance count"
msgstr "példány"
msgstr "példányok száma"
#: dashboard/views/graph.py:241 dashboard/views/graph.py:261
msgid "Allocated memory (bytes)"
msgstr ""
msgstr "Foglalt memória (byte)"
#: dashboard/views/group.py:140
#, python-format
......@@ -2482,37 +2479,32 @@ msgid "User or group \"%s\" not found."
msgstr "Nem található „%s” felhasználó vagy csoport."
#: dashboard/views/util.py:540
#, fuzzy
msgid "1 hour"
msgstr "óra"
msgstr "1 óra"
#: dashboard/views/util.py:541
#, fuzzy
msgid "6 hours"
msgstr "óra"
msgstr "6 óra"
#: dashboard/views/util.py:542
msgid "1 day"
msgstr ""
msgstr "1 nap"
#: dashboard/views/util.py:543
#, fuzzy
msgid "1 week"
msgstr "hét"
msgstr "1 hét"
#: dashboard/views/util.py:544
#, fuzzy
msgid "1 month"
msgstr "hónap"
msgstr "1 hónap"
#: dashboard/views/util.py:545
#, fuzzy
msgid "6 months"
msgstr "hónap"
msgstr "6 hónap"
#: dashboard/views/util.py:554
msgid "Bad graph time format, available periods are: h, d, w, and y."
msgstr ""
msgstr "Hibás grafikon időformátum. Lehetséges egységek: h, d, w és y."
#: dashboard/views/vm.py:82
msgid "console access"
......@@ -4913,16 +4905,16 @@ msgstr "A tevékenység erőszakos megszakításra került."
#: vm/operations.py:817
msgid "You cannot call this operation on an offline node."
msgstr ""
msgstr "Nem hívható ez a művelet elérhetetlen csomópontra."
#: vm/operations.py:844
msgid "flush"
msgstr "ürítés"
#: vm/operations.py:845
#, fuzzy
msgid "Passivate node and move all instances to other ones."
msgstr "A csomópont tiltása és az összes példány másikakra mozgatása."
msgstr ""
"A csomópont passzívra állítása és az összes példány másikakra mozgatása."
#: vm/operations.py:855
#, python-format
......@@ -4930,22 +4922,21 @@ msgid "migrate %(instance)s (%(pk)s)"
msgstr "%(instance)s (%(pk)s) migrálása"
#: vm/operations.py:865
#, fuzzy
msgid "activate"
msgstr "tevékenységkód"
msgstr "aktiválás"
#: vm/operations.py:866
msgid ""
"Make node active, i.e. scheduler is allowed to deploy virtual machines to it."
msgstr ""
msgstr "Csomópont aktívvá tétele: az ütemező indíthat virtuális gépeket rajta."
#: vm/operations.py:874
msgid "You cannot activate an active node."
msgstr ""
msgstr "Aktív csomópont aktiválása nem lehetséges."
#: vm/operations.py:886
msgid "passivate"
msgstr ""
msgstr "passziválás"
#: vm/operations.py:887
msgid ""
......@@ -4953,28 +4944,29 @@ msgid ""
"it, but remaining instances and the ones manually migrated will continue "
"running."
msgstr ""
"Csomópont passzívvá tétele: az ütemező nem indíthat rajta virtuális gépeket, "
"azonban a megmaradt példányok és a kézzel idemigráltak tovább "
"működnek."
#: vm/operations.py:895
msgid "You cannot passivate a passive node."
msgstr ""
msgstr "Passzív csomópont passziválása nem lehetséges."
#: vm/operations.py:908
#, fuzzy
msgid "disable"
msgstr "tiltva"
msgstr "tiltás"
#: vm/operations.py:909
#, fuzzy
msgid "Disable node."
msgstr "Csomópont tiltása."
#: vm/operations.py:916
msgid "You cannot disable a disabled node."
msgstr ""
msgstr "Tiltott csomópont tiltása nem lehetséges."
#: vm/operations.py:919
msgid "You cannot disable a node which is hosting instances."
msgstr ""
msgstr "Nem tiltható le olyan csomópont, amelyen még futnak példányok."
#: vm/operations.py:933
msgid "screenshot"
......@@ -5373,9 +5365,9 @@ msgid "create instance"
msgstr "példány létrehozása"
#: vm/models/instance.py:458
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "vm state changed to %(state)s on %(node)s"
msgstr "VM állapota erre változott: %(state)s"
msgstr "VM állapota erre változott: %(state)s, %(node)s"
#: vm/models/instance.py:654
#, python-format
......@@ -5479,14 +5471,12 @@ msgid "Indicates whether the node can be used for hosting."
msgstr "A csomópont használható-e gépek fogadására."
#: vm/models/node.py:75
#, fuzzy
msgid "schedule enabled"
msgstr "ütemezés"
msgstr "ütemezés engedélyezve"
#: vm/models/node.py:77
#, fuzzy
msgid "Indicates whether a vm can be automatically scheduled to this node."
msgstr "A csomópont használható-e gépek fogadására."
msgstr "A csomópontra ütemezhetőek-e automatikusan gépek."
#: vm/models/node.py:81
msgid "Declared traits."
......@@ -5514,12 +5504,11 @@ msgstr "tiltva"
#: vm/models/node.py:140
msgid "passive"
msgstr ""
msgstr "passzív"
#: vm/models/node.py:141
#, fuzzy
msgid "active"
msgstr "aktív ezóta"
msgstr "aktív"
#: vm/tasks/local_agent_tasks.py:40
msgid "cleanup"
......@@ -5555,7 +5544,7 @@ msgstr "indítás"
#: vm/tasks/local_agent_tasks.py:113
msgid "wait agent restarting"
msgstr ""
msgstr "várakozás az ügynök újraindulására"
#: vm/tasks/local_agent_tasks.py:123
msgid "start access server"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment