Commit 74f52a6c by Őry Máté

locale: update Hungarian translation

parent 79092f48
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 12:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-29 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 12:50+0200\n"
"Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -167,6 +167,10 @@ msgid ""
"other users (those with permissions like yours) may also automatically "
"become a group co-owner)."
msgstr ""
"Ha kiválaszt egy elemet, a címtári csoport tagjai automatikusan "
"hozzáadásra kerülnek, ha bejelentkeznek. Vegye figyelembe, hogy más, "
"az önhöz hasonló jogosultságú felhasználók is csoportadminisztrátorrá "
"válhatnak."
#: dashboard/forms.py:207
#: dashboard/templates/dashboard/store/_list-box.html:57
......@@ -367,9 +371,8 @@ msgid "access method"
msgstr "elérés módja"
#: dashboard/models.py:109
#, fuzzy
msgid "Type of the remote access method."
msgstr "Elsődleges távoli elérési mód."
msgstr "Távoli elérési mód típusa."
#: dashboard/models.py:110 firewall/models.py:413 firewall/models.py:440
#: firewall/models.py:828 firewall/models.py:850 firewall/models.py:871
......@@ -381,18 +384,19 @@ msgstr "név"
#: dashboard/models.py:111
msgid "Name of your custom command."
msgstr ""
msgstr "Egyedi parancs neve"
#: dashboard/models.py:113
#, fuzzy
msgid "command template"
msgstr "új sablon"
msgstr "parancssablon"
#: dashboard/models.py:114
msgid ""
"Template for connection command string. Available parameters are: username, "
"password, host, port."
msgstr ""
"Sablon a csatlakozási parancshoz. Elérhető paraméterek: username, "
"password, host, port."
#: dashboard/models.py:126
msgid "preferred language"
......@@ -501,12 +505,11 @@ msgstr "Ujjlenyomat"
#: dashboard/tables.py:257
msgid "You haven't added any public keys yet."
msgstr ""
msgstr "Még nem adott meg publikus kulcsot."
#: dashboard/tables.py:267
#, fuzzy
msgid "Access method"
msgstr "elérés módja"
msgstr "Elérés módja"
#: dashboard/tables.py:271
#: dashboard/templates/dashboard/vm-detail/home.html:94
......@@ -518,10 +521,12 @@ msgid ""
"You don't have any custom connection commands yet. You can specify commands "
"to be displayed on VM detail pages instead of the defaults."
msgstr ""
"Még nincs egyedi csatlakozási parancsa. Az itt megadott parancsok fognak "
"megjelenni a VM-részletező oldalon az alapértelmezettek helyett."
#: dashboard/validators.py:57
msgid "Invalid template string."
msgstr ""
msgstr "Érvénytelen sablon."
#: dashboard/views.py:345
msgid "console access"
......@@ -639,7 +644,7 @@ msgstr "A sablon módosításra került."
#: dashboard/views.py:1755
msgid "Error during filtering."
msgstr ""
msgstr "A szűrés sikertelen."
#: dashboard/views.py:1780
msgid "Template successfully deleted."
......@@ -686,9 +691,8 @@ msgid "Node successfully created."
msgstr "A csomópont létrehozásra került."
#: dashboard/views.py:2301
#, fuzzy
msgid "Create a Group"
msgstr "VM létrehozása"
msgstr "Csoport létrehozása"
#: dashboard/views.py:2317
msgid "Group successfully created."
......@@ -844,19 +848,16 @@ msgid "Successfully created a new SSH key."
msgstr "Az új SSH kulcs hozzáadásra került."
#: dashboard/views.py:3390
#, fuzzy
msgid "Successfully modified command template."
msgstr "A sablon módosításra került."
msgstr "A parancssablon módosításra került."
#: dashboard/views.py:3433
#, fuzzy
msgid "Command template successfully deleted."
msgstr "A sablon törlésre került."
msgstr "A parancssablon törlésre került."
#: dashboard/views.py:3450
#, fuzzy
msgid "Successfully created a new command template."
msgstr "A sablon létrehozásra került."
msgstr "A parancssablon létrehozásra került."
#: dashboard/views.py:3499
msgid "No store."
......@@ -1165,9 +1166,8 @@ msgid "Log in "
msgstr "Bejelentkezés"
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-create.html:5
#, fuzzy
msgid "Create command template"
msgstr "Sablon létrehozása"
msgstr "Parancssablon létrehozása"
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-create.html:13
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-edit.html:13
......@@ -1183,26 +1183,26 @@ msgid "Back"
msgstr "Vissza"
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-create.html:14
#, fuzzy
msgid "Create new command template"
msgstr "Sablon létrehozása"
msgstr "Parancssablon létrehozása"
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-create.html:23
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-edit.html:23
msgid "Examples"
msgstr ""
msgstr "Példák"
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-edit.html:5
#: dashboard/templates/dashboard/connect-command-edit.html:14
#, fuzzy
msgid "Edit command template"
msgstr "Sablon szerkesztése"
msgstr "Parancssablon szerkesztése"
#: dashboard/templates/dashboard/group-create.html:5
msgid ""
"User groups allow sharing templates or other resources with multiple users "
"at once."
msgstr ""
"A felhasználói csoportok lehetővé teszik sablonok és más erőforrások együttes "
"megosztását több felhasználóval."
#: dashboard/templates/dashboard/group-detail.html:9
#: dashboard/templates/dashboard/group-detail.html:18
......@@ -1695,14 +1695,12 @@ msgid "SSH public keys"
msgstr "SSH publikus kulcsok"
#: dashboard/templates/dashboard/profile_form.html:75
#, fuzzy
msgid "add command template"
msgstr "Sablon neve"
msgstr "új parancssablon"
#: dashboard/templates/dashboard/profile_form.html:77
#, fuzzy
msgid "Command templates"
msgstr "sablonok"
msgstr "Parancssablonok"
#: dashboard/templates/dashboard/template-edit.html:6
#: dashboard/templates/dashboard/template-edit.html:15
......@@ -1822,9 +1820,8 @@ msgid "Host (IPv6)"
msgstr "Gép (IPv6)"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-detail.html:102
#, fuzzy
msgid "Show password"
msgstr "jelszó"
msgstr "Jelszó megjelenítése"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-detail.html:110
msgid "Start the VM to change the password."
......@@ -1867,7 +1864,7 @@ msgstr "Csoportos műveletek"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-list.html:37
msgid "Include deleted VMs"
msgstr ""
msgstr "Törölt VM-ek megjelenítése"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-list.html:56
msgid "ID"
......@@ -1878,9 +1875,8 @@ msgid "State"
msgstr "Állapot"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-list.html:77
#, fuzzy
msgid "IP address"
msgstr "IPv4 cím"
msgstr "IP cím"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-list.html:122
msgid "No result."
......@@ -2329,7 +2325,12 @@ msgid_plural ""
"\n"
" %(num_cores)s CPU cores\n"
msgstr[0] ""
"\n"
" %(num_cores)s CPU mag\n"
" "
msgstr[1] ""
"\n"
" %(num_cores)s CPU mag\n"
#: dashboard/templates/dashboard/vm-detail/_activity-timeline.html:29
msgid "Abort"
......@@ -5197,9 +5198,8 @@ msgid "set hostname"
msgstr "gépnév beállítása"
#: vm/tasks/local_agent_tasks.py:55
#, fuzzy
msgid "change ip"
msgstr "jelszóváltoztatás"
msgstr "IP cím beállítása"
#: vm/tasks/local_agent_tasks.py:59
msgid "restart networking"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 12:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-01 21:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 12:51+0200\n"
"Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n"
"Language: en_US\n"
......@@ -179,12 +179,12 @@ msgstr "Nincs hálózathoz adva"
#: dashboard/static/dashboard/vm-details.js:115
#: static_collected/dashboard/vm-details.js:115
msgid "Hide password"
msgstr ""
msgstr "Jelszó rejtése"
#: dashboard/static/dashboard/vm-details.js:119
#: static_collected/dashboard/vm-details.js:119
msgid "Show password"
msgstr ""
msgstr "Jelszó megjelenítése"
#: dashboard/static/dashboard/vm-tour.js:20
#: static_collected/vm-detail.09737c69abc3.js:5853
......@@ -835,12 +835,15 @@ msgid "Are you sure you want to delete this device?"
msgstr "Biztosan törli ezt az eszközt?"
#: static_collected/vm-detail.e81fe84bf4c0.js:9
#, fuzzy
msgid ""
"During the tour please don't try the functions because it may lead to "
"graphical glitches, however you can end the tour any time you want with the "
"End Tour button!"
msgstr "A túra során még ne próbálja ki a bemutatott funkciókat."
msgstr ""
"A túra során még ne próbálja ki a bemutatott funkciókat, mivel ez "
"megjelenítési "
"problémákat okozhatnak. A túrát bármikor befejezheti a Befejezés gombra "
"kattintva."
#: static_collected/admin/js/SelectFilter2.9825381ac407.js:45
#: static_collected/admin/js/SelectFilter2.js:45
......@@ -1040,3 +1043,6 @@ msgstr "Tegnap"
#: static_collected/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:203
msgid "Tomorrow"
msgstr "Holnap"
#~ msgid "Prevent newline at end of file"
#~ msgstr "x"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment