Commit 8eea8de7 by Őry Máté

fix msgfmt error

parent 74f52a6c
...@@ -4,6 +4,6 @@ ...@@ -4,6 +4,6 @@
<br /> <br />
{% blocktrans with num_cores=record.num_cores count count=record.num_cores %} {% blocktrans with num_cores=record.num_cores count count=record.num_cores %}
{{ num_cores }} CPU core {{ num_cores }} CPU core
{% plural %} {% plural %}
{{ num_cores }} CPU cores {{ num_cores }} CPU cores
{% endblocktrans %} {% endblocktrans %}
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 12:42+0200\n" "POT-Creation-Date: 2014-09-03 12:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 12:50+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-03 12:50+0200\n"
"Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n" "Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n" "Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n"
...@@ -167,10 +167,9 @@ msgid "" ...@@ -167,10 +167,9 @@ msgid ""
"other users (those with permissions like yours) may also automatically " "other users (those with permissions like yours) may also automatically "
"become a group co-owner)." "become a group co-owner)."
msgstr "" msgstr ""
"Ha kiválaszt egy elemet, a címtári csoport tagjai automatikusan " "Ha kiválaszt egy elemet, a címtári csoport tagjai automatikusan hozzáadásra "
"hozzáadásra kerülnek, ha bejelentkeznek. Vegye figyelembe, hogy más, " "kerülnek, ha bejelentkeznek. Vegye figyelembe, hogy más, az önhöz hasonló "
"az önhöz hasonló jogosultságú felhasználók is csoportadminisztrátorrá " "jogosultságú felhasználók is csoportadminisztrátorrá válhatnak."
"válhatnak."
#: dashboard/forms.py:207 #: dashboard/forms.py:207
#: dashboard/templates/dashboard/store/_list-box.html:57 #: dashboard/templates/dashboard/store/_list-box.html:57
...@@ -395,8 +394,8 @@ msgid "" ...@@ -395,8 +394,8 @@ msgid ""
"Template for connection command string. Available parameters are: username, " "Template for connection command string. Available parameters are: username, "
"password, host, port." "password, host, port."
msgstr "" msgstr ""
"Sablon a csatlakozási parancshoz. Elérhető paraméterek: username, " "Sablon a csatlakozási parancshoz. Elérhető paraméterek: username, password, "
"password, host, port." "host, port."
#: dashboard/models.py:126 #: dashboard/models.py:126
msgid "preferred language" msgid "preferred language"
...@@ -1201,8 +1200,8 @@ msgid "" ...@@ -1201,8 +1200,8 @@ msgid ""
"User groups allow sharing templates or other resources with multiple users " "User groups allow sharing templates or other resources with multiple users "
"at once." "at once."
msgstr "" msgstr ""
"A felhasználói csoportok lehetővé teszik sablonok és más erőforrások együttes " "A felhasználói csoportok lehetővé teszik sablonok és más erőforrások "
"megosztását több felhasználóval." "együttes megosztását több felhasználóval."
#: dashboard/templates/dashboard/group-detail.html:9 #: dashboard/templates/dashboard/group-detail.html:9
#: dashboard/templates/dashboard/group-detail.html:18 #: dashboard/templates/dashboard/group-detail.html:18
...@@ -2320,14 +2319,12 @@ msgstr "Feltöltés helye:" ...@@ -2320,14 +2319,12 @@ msgstr "Feltöltés helye:"
msgid "" msgid ""
"\n" "\n"
" %(num_cores)s CPU core\n" " %(num_cores)s CPU core\n"
" "
msgid_plural "" msgid_plural ""
"\n" "\n"
" %(num_cores)s CPU cores\n" " %(num_cores)s CPU cores\n"
msgstr[0] "" msgstr[0] ""
"\n" "\n"
" %(num_cores)s CPU mag\n" " %(num_cores)s CPU mag\n"
" "
msgstr[1] "" msgstr[1] ""
"\n" "\n"
" %(num_cores)s CPU mag\n" " %(num_cores)s CPU mag\n"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 12:42+0200\n" "POT-Creation-Date: 2014-09-03 12:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 12:51+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-03 12:51+0200\n"
"Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n" "Last-Translator: Mate Ory <ory.mate@ik.bme.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n" "Language-Team: Hungarian <cloud@ik.bme.hu>\n"
...@@ -841,9 +841,8 @@ msgid "" ...@@ -841,9 +841,8 @@ msgid ""
"End Tour button!" "End Tour button!"
msgstr "" msgstr ""
"A túra során még ne próbálja ki a bemutatott funkciókat, mivel ez " "A túra során még ne próbálja ki a bemutatott funkciókat, mivel ez "
"megjelenítési " "megjelenítési problémákat okozhatnak. A túrát bármikor befejezheti a "
"problémákat okozhatnak. A túrát bármikor befejezheti a Befejezés gombra " "Befejezés gombra kattintva."
"kattintva."
#: static_collected/admin/js/SelectFilter2.9825381ac407.js:45 #: static_collected/admin/js/SelectFilter2.9825381ac407.js:45
#: static_collected/admin/js/SelectFilter2.js:45 #: static_collected/admin/js/SelectFilter2.js:45
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment